Beräkningar

 

På uppdrag av våra kunder genomför vi tekniska beräkningar, analyser och simuleringar på mekaniska system.

 

Vi levererar Hållfasthetsberäkningar med FEM-analys som underlag för dimensionering eller CE-märkning av produkter