Mekanisk Konstruktion


Mekaniskkonstruktion är en av våra bastjänster som vi erbjuder. Våra konstruktörer har lång erfarenhet från olika områden. Vi är speciellt duktiga på att ta fram innovativa lösningar för specialmaskiner och sammansatta mekaniska system.

 

Genom sammansättning av standardkomponenter och specialkonstruerade detaljer tar vi fram lösningar som uppfyller funktion och designkraven.

 

Vi genomför konstruktionsuppdrag i flera cad-system, som Inventor, Solid Works och Pro Engineer.