Arbetsstegen i produktutveckling

 

 

01

Analys

 

Produktutveckling hos oss börjar med en noggrann analys av produkten.  Det är mycket viktigt att formulera de krav och önskemål en produkt skall uppfylla. Rätt formulerat problem är lättare att lösa. Analysen görs med fördel ihop med kunden.


02

Idégenerering

 

I en kreativ arbetsmiljö genererar vi idéer för att lösa våra utmaningar. Här är kreativitet mycket viktigt. Lika viktigt är erfarenheten och kompetensen hos den grupp av människor som samlas för att lösa problemet.

 

 

03

Utveckling

 

Kompetenta och noggranna medarbetare omvandlar sedan de bästa idéerna till produkter som tas fram i ett nätverk av tillverkande företag, kunder, samarbetsparter och leverantörer.

 

 

04

Verifiering

 

Produkternas egenskaper verifieras sedan i verkliga miljöer genom olika tester. Verifieringen av produkterna kan ske i kundens regi med närvaro av vår expertis eller inom det tillverkande nätverket. Ständig uppföljning och förbättring av produkterna är sedan mycket viktigt för att behålla konkurrenskraften.