Idégenerering


Att ta fram innovativa lösningar är en av vår viktigaste styrka. Idégenerering hos oss sker i en grupp av resurser som skapar den bästa förutsättningen att ta fram kreativa och realistiska lösningar för en specifik produkt. Genom den samlade erfarenheten hos våra medarbetare kan vi ta fram nya idéer och lösningar som förändrar din produkt.

 

För oss är det viktigt att alla våra kunder, stora som små får tillgång till vårt kunnande. Genom vår flexibilitet kan vi anpassa idégeneringsuppdragen efter kundens förutsättningar och erbjuda en kostnadseffektiv lösning med definierade steg som har tydliga mål och avgränsningar. 

 

Det är vår yrkesstolthet att våra lösningar blir kommersiella produkter.