Industridesign


Förutom tekniska krav som ergonomi och användarvänlighet bidrar Produktens utformning även till att förstärka kundernas varumärke.

 

Genom att integrera designarbetet tidigt i utvecklingsfasen kan vi ta fram lösningar som tillgodoser designkraven samtidigt som kraven på funktion, hållfasthet och producerbarhet uppfylls.