Tekniska studier


Utifrån kundernas behov och frågeställning kan vi genomföra tekniska studier som ett underlag för problemlösning, investering eller förbättring av produkten eller tillverkningsprocessen. En förstudie börjar med att samla in all nödvändig information för att lösa problemet. Denna fas sker med fördel hos kunderna, i den verkliga miljön där möjligheter och begränsningar kan studeras från nära håll.

 

Genom att analysera informationen kan vi sedan föreslå lösningar som syftar till att uppnå de ställda kraven. Förstudieresultatet presenteras i form av en rapport, cad-modeller eller annan visualiseringsform till exempel simulering av produktionsflödet.