Projektledning


Vi har lång erfarenhet av att driva tekniska projekt. Projektledaren som ansvarar för både teknik och ekonomi samordnar aktiviteterna i projektteamet med syftet att nå projektmålen. Vi driver kundprojekt i egen regi eller i kundens organisation.